Met betrekking tot de juistheid, de volledigheid of actualiteit van de gegevens zoals deze op deze website worden aangeboden,
kunnen geen rechten worden ontleend en geen garanties gegeven worden, ondanks dat deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld.  

Steon respecteert de privacy van bezoekers van de website. Als uw gegevens worden gevraagd,
wordt dit vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om relevante informatie aan u te kunnen verstrekken. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.