Sluitplaten voor sluizen , glijplaten voor stormvloedkering, stootblokken,  wrijfstijlen en gordingen voor kades.